Islampedia

 • Buah Apel Pembawa Keberuntungan

  Al-Qudduus: Mahasuci (The Pure One)Allah Mahasuci dari segala bentuk dosa dan kelemahan. Kesucian Allah Mahasempurna, sehingga Allah...

 • Kenapa Fir’aun Mengaku Dirinya Tuhan?

  Al-Maalik: Maha Merajai (The Absolute Ruler)Allah Maha Merajai karena setiap makhluk tunduk pada-Nya. Allah Swt. pun memiliki...

 • Kasih Sayang Allah Melalui Sakit

  Ar-Rohiim: Maha Penyayang (The All Compassionate)Allah Maha Penyayang kepada setiap hamba-hamba-Nya yang bertakwa, sehingga Allah Swt. memiliki...

 • Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman as. segera menghentikan pasukannya karena melewati sarang semut.

  Kisah Asma’ul Husna Ar-Rohmaan

  Suatu hari, Nabi Sulaiman as. bersama pasukannya sedang bepergian ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman...

 • Membenarkan semua perkara yang rasulullah kabarkan.

  Rukun Syahadatain Laa Ilaaha Illaallah

  Laa ilaaha illallah mempunyai dua rukun: An-Nafyu (penafikan) yang terdapat dalam kalimat “Laa ilaaha”, yang bermakna menafikan...

 • “Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah” artinya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah.

  Makna Syahadatain

  Makna Syahadat “Laa ilaaha illallah” Makna syahadat  “laa ilaaha illallah” adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak...

 • Keutamaan Mengucapkan Syahadatain

  Agar syahadatain ini tertanam kokoh dalam hati dan jiwa kita, maka kita perlu mengetahui pentingnya syahadat, yaitu:...

 • Keyakinan syahadat dibuktikan dalam bentuk ikrar di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan.

  Pengertian Syahadatain

  Lafaz Syahadatain: Asyhadu Allaa Ilaaha Illlallaah wa Aasyhadu anna Muhammadan Rasulullaah. “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain...

 • rukun islam pertama beriman kepada allah

  Mengenal Rukun Islam

  Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: 1. Kesaksian tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar, kecuali...