Tata Cara Shalat Wajib: Bersedekap

Loading

Ketika sujud, tujuh anggota badan menempel di lantai dan sambil membaca doa sujud

Cara bersedekap yaitu tangan bersedekap dengan menyimpan telapak tangan kiri di atas perut dengan telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri.

Lalu membaca doa ifitah:
Alloohu akbar kabiirow wal hamdulillaahi katsiiroo, wa sub-haanalloohi bukrotaw wa ashiilaa.

Innii wajjahtu waj-hiya lil ladzii fathorassamaawaati wal ardho haniifam muslimaw wa maa anaa minal musyrikiin.

Inna sholaatii wa nusukii wa mahyaa ya wa mamaa tii lillaahi robbil aa-lamiin.

Laa syarii-kalahu wa bidzaa lika umirtu wa anaa minal muslimiin.

Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya,segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang.

Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku untuk Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk dan Islam dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Baca juga:  Workbook Legal dan Printable Super Pintar Calistung Transportasi (10)

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Tuhan semesta alam.

Tiada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri (Islam).

Membaca ta’wudz

A’uudzubillaahiminasy-syaithoo nirrojiim
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Membaca Surat Al-Fatihah
Bismillaahirrahmaanirrohiim.

Alhamdulillaahi robbil aalamiin.

Arrahmaanirrohiim. Maa likiyaw middiin.

Iyyaa kana budu wa iyyaa kanasta-iin.

Ihdinash-shiroothol mustaqiim.

Shirootholladziina an-amta alaihim, ghoiril magh-dhuu bi-alaihim wa ladh-dhooolliin.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Yang mengusai hari pembalasan.

Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan.

Baca juga:  Bau Mulut Raja Singa Jadi Petaka

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan rahmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang Engkau murkai (Yahudi) dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nasrani).

Membaca aamiin
Semoga Engkau mengabulkan permohonan kami.

Membaca Surat Pendek atau salah satu ayat atau surat Al-Quran.
Misalnya, surat Al-Ikhlas:

Bismillaahirrahmaanirrohiim.

Qul huwalloohu ahad.

Alloohush shomad.

Lam yalid wa lam yuu lad.

Wa lam yakullahuu kufuwan ahad.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: Dia-lah Allah Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan.

Dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia.

Baca juga:  Seri Dongeng Teladan 3 Menit: Mimi Tikus Senang Mencuri

Rukuk
Diawali mengangkat kedua tangan seperti hendak takbirotul ihram, sambil membaca takbir Alloohu Akbar!

Kemudian membungkukkan badan sehingga punggung dan kepala menjadi rata.

Kemudian rukuk sambil membaca doa rukuk:
Subhaanalloh robbiyal azhiimi wa bihamdih (3 kali).

Mahasuci Tuhanku yang Mahabesar dan segala pujian bagi-Nya.

Kontributor:

  • Naskah: Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi
  • Penerbit: Transmedia Pustaka (Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)
  • Copyright/hak cipta: Nurul Ihsan/www.cbmagency.com

Loading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!