Ebook Anak

Ibadah

 • Mengerjakan salat sunah rawatib setelah shalat fardu

  Doa dan Adab Setelah Shalat

  Alloohumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta yaa dzal  jalaali wal ikraam. “Ya Allah, Engkaulah Yang Sejahtera...

 • Azan diucapkan dengan jelas

  Doa dan Adab Setelah Mendengar Azan

  Alloohumma rabba haadzihid da’watit taammati wash shalaatil qaaimah, aati Muhammadan washiilata wal fadhiilata wab’atshu maqaamam mahmuudal ladzii...

 • buang angin membatalkan wudhu

  Doa dan Adab Setelah Berwudu

  Ash-hadu allaa ilaha illallaah wahdahu laa syariika lahu wa asy hadu anna muhammadan ‘abduhu warasuuluhu, alloohummaj’alnii minattawwabiina...

 • Doa dan Adab Sebelum Wudu

  Doa dan Adab Sebelum Wudu

  Bismillah “Dengan menyebut nama Allah (aku berwudu).” (Musnad Ahmad: 13601) Tata Cara Wudhu Berniat wudu di dalam...

 • saat berjamaah Makmum mengikuti semua gerakan salat imam

  Doa dan Adab Sebelum Salat

  Rabbi a’uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa a’uudzu bika rabbi an yahdhuurun. “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu...

 • Adab masuk masjid harus sopan

  Doa dan Adab Masuk Ke Masjid

  Allaahummaftah lii abwaaba rahmatika “Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.” (Sunan Ibnu Majah, Al-Masájid wal-Jamá’at: 763. Musnad...

 • Tidak pernah kesiangan pergi ke sekolah

  Doa dan Adab Pagi dan Sore

  Alloohummabika asbahnaa wabika amsayinaa wabika nahyaa wabika namuutu wailaikan nusyuur “Ya Allah, dengan-Mu kami berada di waktu...

 • adab di masjid dilarang jual beli di dalam masjid

  Doa dan Adab Pergi Ke Masjid

  Allaahummaj’al fii qalbii nuuran wa fii lisaani nuuran waj’al fii sam’ii nuuran waj’al fii basharii nuuran waj’al...

 • adab keluar masjid menutup kembali pintu masjid

  Doa dan Adab Keluar Masjid

  Allaahumma innii  as-aluka min fadhlik “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu.” (Sunan Ibnu Majah, Al-Masáid wal-Jamá’at: 763....

 • Iqamah dikumandangkan setelah azan dan sebelum shalat

  Doa dan Adab Antara Azan dan Iqamah

  Alloohumma robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ‘adzaabannaar, allohumma innii as-alukal’apwa wal’afiyata fii diinii wadunyaaya...