Labu Raksasa

Loading

Labu Raksasa

Hasil panen dari ladang Mahari sangat bagus.

Salah satunya adalah labu raksasa.

Mahari meletakkannya di lumbung terbuka dan meminta Kucing menjaganya.

Apa yang akan Kucing lakukan ketika pencuri datang?

Spesifikasi Ebook

  • Jenjang A2
  • Penulis: Jennifer Mwanza
  • Ilustrator: David Chisha
  • Penerjemah: Suhindrati Shinta and Eva Y. Nukman
  • Penerbit: Room to Read
Baca juga:  Di Mana Keli?
ebook panduan pertama anak puasa ramadhan