Jenis jenis ikan sungut gada atau Humpback anglerfish (wikipedia.org)

Jenis jenis ikan sungut gada atau Humpback anglerfish (wikipedia.org)