Ebook Anak

Tsa’labah dan Kekayaan Pembawa Celaka

 12,103,624 total views,  2,125 views today

Namun, Tsa'labah sudah bosan dan sangat sengsara dengan kemiskinannya.

Ada seorang miskin bernama Tsa’labah yang sangat rajin beribadah.

Namun, Tsa’labah sudah bosan dan sangat sengsara dengan kemiskinannya.

Maka tiba-tiba, Tsa’labah berkeinginan hidupnya berubah.

Suatu hari, Tsa’labah minta didoakan Rasul Saw. agar Allah Swt memberinya rezeki melimpah.

Setelah didoakan Rasul Saw., Tsa’labah pun berubah menjadi kaya raya.

Tsa’labah memiliki kambing yang banyak.

Namun, sayang.

Karena sibuk mengurus kambingnya yang banyak, Tsa’labah jadi jarang salat berjamaah ke masjid.

Bahkan lama-lama, Tsa’labah tidak pernah lagi salat ke masjid.

Namun, Tsa'labah sudah bosan dan sangat sengsara dengan kemiskinannya.

Tsa’labah seorang miskin yang rajin beribadah. Tapi setelah didoakan Rasul Saw., Tsa’labah pun menjadi peternak sukses dan kaya raya.

Suatu hari, Rasul Saw. mengutus sahabatnya untuk menagih zakat pada Tsa’labah.

Namun, Tsa’labah menolak menyerahkan zakatnya.

Mengetahui hal itu, Rasul Saw. pun kecewa dan murka,

“Celakalah, wahai Tsa’labah!”

Saat Rasul Saw. wafat, Tsa’labah baru sadar dengan kelalaiannya.

Tsa’labah kemudian menemui Khalifah Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya.

Namun, Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerimanya.

Hal serupa juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ustman bin Affan.

Mereka juga tak pernah mau menerima zakat dari Tsa’labah.

Sampai Tsa’labah meninggal, zakatnya selalu ditolak.

Pesan Nabi: “Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan kemarau panjang dan kegagalan panen.” (HR. Ath-Thabrani)

Kamus 2 Bahasa

  • Kaya = rich
  • Miskin = poor
  • Penggembala = shepherd

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: Nurul Ihsan
  • Penyunting: Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi
  • Penerbit: Smart Books (Bandung)
  • Hak cipta/copy right: Nurul Ihsan/cbmagency.com

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *