Ebook Anak

Abu Bakar dan Perlawanan pada Kaum Quraisy

 12,073,052 total views,  384 views today

“Tapi, harus ada batas kesabaran. Kita harus berani melawan,” lanjut Abu Bakar dengan suara tinggi.

Begitulah cita-cita Abu Bakar.

Abu Bakar ingin agama Islam segera tersebar agar cepat pula menjadi besar.

Tentu saja, para sahabat yang lebih tua menasihatinya,”Bersabarlah, wahai Abu Bakar. Kita harus selalu hati-hati, sesuai sabda Rasulullah.”

“Ya, bersabar boleh saja, Tuan-tuan yang saya hormati,” ujar Abu Bakar.

“Tapi, harus ada batas kesabaran. Kita harus berani melawan,” lanjut Abu Bakar dengan suara tinggi.

“Ya, akan tiba saatnya kita melawan, wahai Abu Bakar,” kata sahabat yang lebih tua.

“Benar, Tuan yang saya hormati,” ujar Abu Bakar.

“Saya sudah tidak sabar untuk melakukan perlawanan,” lanjut Abu Bakar dengan suara tetap tinggi.

“Alangkah tidak nyaman dalam tekanan pihak lawan,” kata Abu Bakar sungguh-sungguh.

“Tapi, harus ada batas kesabaran. Kita harus berani melawan,”  lanjut Abu Bakar dengan suara tinggi.

Abu Bakar ingin agama Islam segera tersebar agar cepat pula menjadi besar.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *