Ebook Anak

Abu Bakar Memerangi Musailamah Al-Kadzab

 12,085,177 total views,  6,856 views today

Apa boleh buat, pasukan Islam menyerang pengikut Musailamah Al-Kadzab.

Perundingan dengan Musailamah Al-Kadzab menemui jalan buntu.

Para pengikutnya yang tersebar di Yamamah pun tetap membangkang.

Sia-sia saja menasihati mereka agar kembali ke jalan yang benar.

Apa boleh buat, pasukan Islam menyerang mereka.

Orang-orang yang mau bertobat diampuni.

Para pembangkang yang tetap melawan langsung digempur pasukan Islam.

Pasukan Islam memenangi perang tersebut.

Kehormatan besar diberikan kepada Panglima Khalid bin Walid.

Dia digelari Pedang Allah.

Pasukan yang dipimpin Khalid berhasil menghancurleburkan para pengikut nabi palsu.

Dalam waktu setahun, seluruh jazirah Arab telah bersatu kembali di bawah para pemimpin agama Islam.

Dengan kata lain, persatuan umat Islam kokoh kembali di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *