Ebook Anak

Kenapa Dipanggil Abu Bakar Shiddiq?

 12,084,223 total views,  5,902 views today

Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Kakbah.

Ketika masih kecil, nama lengkap anak lelaki yang cerdas itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi.

Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Kakbah.

Pada waktu masuk Islam, Abu Bakar Siddiq mendapat nama baru dari Nabi Muhammad Saw., yaitu Abdullah.

Adapun nama Abu Bakar Shiddiq merupakan gelar baginya.

Abu berarti bapak.

Bakar artinya dengan segera.

Sebab, Abu Bakar Shiddiq memang lebih dahulu memeluk agama Islam dibanding yang lain-lain.

Ash-Shiddiq artinya yang sangat membenarkan.

Abu Bakar Shiddiq memang sangat membenarkan ajaran yang diajarkan Rasulullah Saw.

Terutama, ia membenarkan peristiwa Isra dan Mi’raj yang dialami Rasulullah  Muhammad Saw.

Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Kakbah.

Pada saat masuk Islam, Abu Bakar Siddiq mendapat nama baru dari Nabi Muhammad Saw., yaitu Abdullah. Adapun nama Abu Bakar Shiddiq merupakan gelar baginya.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *