Ebook Anak

Tayamum pada Zaman Rasulullah

 14,908,299 total views,  8,595 views today

ebook seri komik adab anak muslim adab bersuci, Tayamum pada Zaman Rasululullah

 

Suatu ketika Rasulullah saw. melakukan perjalanan bersama para sahabat.

Di tengah perjalanan beliau melakukan sholat, tetapi ada seorang sahabat yang tidak melakukan sholat.

Rasulullah saw. bertanya, “Apa yang menyebabkan kamu tidak melakukan sholat?”

Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, saya junub, dan di sini tidak ada air.”

Rasulullah saw. berkata kepadanya, “Cukuplah engkau memakai debu untuk bertayamum dan itu cukup.”

Abu Daud pernah berkisah bahwa serombongan sahabat melakukan perjalanan.

Salah seorang di antara mereka terkena batu di kepalanya, dan kemudian orang tersebut mimpi basah.

Karena luka di kepalanya, ia bertanya kepada teman-temannya, “Apakah aku boleh bertayamum sebagai ganti dari mandi besar?”

Teman-temannya menjawab, “Selama kamu bisa memakai air, sepertinya kamu tidak boleh tayamum.”

Orang itu pun kemudian mandi dan ia pun meninggal.

Ketika rombongan itu datang kepada Rasulullah saw., mereka menceritakan peristiwa itu kepada beliau.

Rasulullah saw. berkata, “Kalian telah membunuhnya! Kenapa kalian tidak bertanya jika tidak tahu? Sungguh, bertanya adalah obat kebodohan! Cukup baginya bertayamum.”

Tahukah Kamu?

SEBAB TAYAMUM

  • Tidak mendapat air walaupun sudah berupaya mencari sampai waktu shalat habis.
  • Sakit yang tidak diperbolehkan memakai air.
  • Terbatasnya persediaan air.
  • Tidak memiliki persediaan air sendiri
  • Mempunyai luka yang bisa berbahaya jika terkena air.

DOWNLOAD EBOOKNYA DENGAN DONASI INFAK!

download 12 ebook anak seri komik adab anak muslim dengan donasi

Download 12 ebook anak seri komik adab anak muslim dengan donasi infak

 

 3,218 total views,  2 views today

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *