Komik Adab Kewajiban Berzakat

Loading

komik hadits dan adab

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat (sedekah) dalam harta benda kaum muslimin, yang diambil dari mereka yang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin dari mereka.
(HR. Bukhari Muslim)

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi
  • Penerbit: Anak Kita (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)
  • Hak cipta/copy right: Nurul Ihsan/www.cbmagency.com
jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Baca juga:  Komik Adab Memotong Kuku

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *