Ebook Anak

20 Sifat Wajib dan 20 sifat Mustahil Bagi Allah

 17,868,678 total views,  7,550 views today

20 Sifat Mustahil Bagi Allah swt

20 Sifat Wajib Bagi Allah

Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah Swt.

Adapun nama 20 sifat wajib bagi Allah swt. adalah sebagai berikut:

??? ?Wujud = Ada
??? ?Qidam = Dahulu
??? ?Baqa? = Kekal
??? ?Mukhalafatuhu lil hawaditsi = Berbeda dengan ciptaan-Nya
??? ?Qiyamuhu binafsihi = Berdiri sendiri
??? ?Wahdaniyyah = Mahaesa
??? ?Qudrah = Maha Berkuasa
??? ?Iradah = Maha Berkehendak
??? ?Ilmu = Maha Mengetahui
??? ?Hayat = Mahahidup
??? ?Sama? = Maha Mendengar
??? ?Bashar = Maha Melihat
??? ?Kalam = Maha Berbicara
??? ?Qadiran = Maha Berkuasa
??? ?Muridan = Maha Berkehendak
??? ?Aliman = Maha Mengetahui
??? ?Hayyan =? Maha Hidup
??? ?Sami?an = Maha Mendengar
??? ?Bashirun = Maha Melihat
??? ?Mutakalliman = Maha Berfirman

Tahukah Kamu? 99 Nama-Nama Indah Allah dan Arti Asmaul Husna

20 Sifat Mustahil Bagi Allah swt.

Sifat mustahil bagi Allah swt. adalah sifat yang tidak mungkin pada Allah.

Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib pada Allah.

Adapun nama 20 sifat mustahil bagi Allah swt. adalah sebagai berikut:

??? ?Adam? = Tidak ada (mustahil Allah tidak ada)
??? ?Huduus = Baru (mustahil Allah baru)
??? ?Fana = Rusak (mustahil Allah rusak)
??? ?Mumatsalatuhu lil hawadits = Sama dengan ciptaan-Nya (mustahil Allah sama dengan ciptaan-Nya)
??? ?Ihtiyaju lighairihi = Membutuhkan yang lain (mustahil Allah membutuhkan yang lain)
??? ?Ta?addud = Berbilang (mustahil Allah berbilang)
??? ?Ajzun = Lemah (mustahil Allah lemah)
??? ?Karahah = Terpaksa (mustahil Allah terpaksa)
??? ?Jahlun = Bodoh (mustahil Allah bodoh)
??? ?Mautun = Mati (mustahil Allah mati)
??? ?Samamum = Tuli (mustahil Allah tuli)
??? ?Umyun = Buta (mustahil Allah buta)
??? ?Bukmun = Bisu (mustahil Allah bisu)
??? ?Ajizun = Yang Maha lemah (mustahil Allah lemah)
??? ?Mukrahun = Yang Maha terpaksa (mustahil Allah terpaksa)
??? ?Jahilun = Yang Maha bodoh (mustahil Allah bodoh)
??? ?Mayyitun = Yang mati (mustahil Allah mati)
??? ?Ashamma = Yang Maha tuli (mustahil Allah tuli)
??? ?A?maa = Yang Maha buta (mustahil Allah buta)
??? ?Abkama = Yang Maha bisu (mustahil Allah bisu)

Tahukah Kamu? 99 Sifat Asmaul Husna, Nama-Nama Indah Allah

 

Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib pada Allah

Allah memiliki 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah

Buku Pintar Anak Islam Panduan Akidah

buku pintar anak islam panduan akidah cover depan

Sebagai Anak Islam seharusnya memiliki akidah yang sempurna.

Akidah yang sempurna di antaranya bagaimana kita lebih mengenal Allah swt. sebagai Dzat yang Maha Sempurna, juga mengenal Rasulullah Saw. sebagai teladan bagi Umat Islam.

Dengan lebih mengenal Allah swt., maka kita tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong mensekutukan Allah, juga dengan semakin kita lebih mengenal sosok Rasulullah maka kita akan lebih berupaya menjadikan Rasulullah sebagai sosok teladan dalam bersikap.

Ayo, terus baca buku yang sangat menarik ini, dan semoga adik-adik yang shaleh dan shalehah menjadi Muslim yang sejati.

  • Harga Ebook: Rp 10.000
  • Harga Buku Cetak: Rp 54.000
  • Info Pemesanan: Telp/WA/SMS: 0815 6148 165
  • Supported Content by: Studio Creative Business Media (CBM Agency)
  • Penulis: Nurul Ihsan
  • Penyunting: Nurul Ihsan
  • Ilustrator: Uci Ahmad Sanusi
  • Desainer dan layouter: Yuyus Rusamsi, Nurul Ihsan
  • Penerbit: PT Luxima Metro Media? (Jakarta, Indonesia)

Gerakan Indonesia Membaca Network

www.ebookanak.com

www.katabaca.com

www.cbmagency.com

www.cbmagency.com/shop

 16,574 total views,  3 views today

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *