Ebook Anak

All posts tagged "islampedia"

 • adab bangun tidur Membaca doa bangun tidur

  Doa dan Adab Bangun Tidur

  Alhamdulillaahilladzii ahyaanaa ba?da maa amaatanaa wa ilayhin nusyuur ?Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Setelah mematikan...

 • adab sebelum tidur mencuci tangan dan menjaga kebersihan lainnya

  Doa dan Adab Sebelum Tidur

  Bismika alloohumma ahyaa wa bismika wa amuut ?Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku...

 • Mengerjakan salat sunah rawatib setelah shalat fardu

  Doa dan Adab Setelah Shalat

  Alloohumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta yaa dzal? jalaali wal ikraam. ?Ya Allah, Engkaulah Yang Sejahtera...

 • Azan diucapkan dengan jelas

  Doa dan Adab Setelah Mendengar Azan

  Alloohumma rabba haadzihid da?watit taammati wash shalaatil qaaimah, aati Muhammadan washiilata wal fadhiilata wab?atshu maqaamam mahmuudal ladzii...

 • buang angin membatalkan wudhu

  Doa dan Adab Setelah Berwudu

  Ash-hadu allaa ilaha illallaah wahdahu laa syariika lahu wa asy hadu anna muhammadan ?abduhu warasuuluhu, alloohummaj?alnii minattawwabiina...

 • Doa dan Adab Sebelum Wudu

  Doa dan Adab Sebelum Wudu

  Bismillah?Dengan menyebut nama Allah (aku berwudu).?(Musnad Ahmad: 13601) Tata Cara Wudhu Berniat wudu di dalam hati. Membaca...

 • saat berjamaah Makmum mengikuti semua gerakan salat imam

  Doa dan Adab Sebelum Salat

  Rabbi a?uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa a?uudzu bika rabbi an yahdhuurun. ?Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu...

 • doa masuk masjid

  Doa dan Adab Masuk Ke Masjid

  Allaahummaftah lii abwaaba rahmatika ?Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.? (Sunan Ibnu Majah, Al-Mas?jid wal-Jam??at: 763. Musnad...

 • Tidak pernah kesiangan pergi ke sekolah

  Doa dan Adab Pagi dan Sore

  Alloohummabika asbahnaa wabika amsayinaa wabika nahyaa wabika namuutu wailaikan nusyuur ?Ya Allah, dengan-Mu kami berada di waktu...

 • doa masuk masjid seri 1

  Doa dan Adab Pergi Ke Masjid

  Allaahummaj?al fii qalbii nuuran wa fii lisaani nuuran waj?al fii sam?ii nuuran waj?al fii basharii nuuran waj?al...

 • adab keluar masjid menutup kembali pintu masjid

  Doa dan Adab Keluar Masjid

  Allaahumma innii? as-aluka min fadhlik ?Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu.? (Sunan Ibnu Majah, Al-Mas?id wal-Jam??at: 763....

 • Iqamah dikumandangkan setelah azan dan sebelum shalat

  Doa dan Adab Antara Azan dan Iqamah

  Alloohumma robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw waqinaa ?adzaabannaar, allohumma innii as-alukal?apwa wal?afiyata fii diinii wadunyaaya...