Ebook Anak

Abu Bakar Menumpas Nabi Palsu dan Orang Murtad

 12,094,455 total views,  1,821 views today

Abu Bakar ingin, agama Islam tetap dipatuhi seperti ketika masih ada Rasulullah.

Khalifah Abu Bakar mendahulukan memerangi orang murtad dan nabi palsu.

Sebab, mereka paling berpengaruh dalam melemahkan agama Islam.

Abu Bakar ingin, agama Islam tetap dipatuhi seperti ketika masih ada Rasulullah.

Apabila agama Islam diremehkan, pasukannya harus melawan.

Sebab, agama Islam tetap harus tegak, menjadi pegangan hidup bagi umat muslimin.

Jangan muncul lagi kaum jahiliah.

Kalau perintah Allah di dalam Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah diabaikan, maka hancurlah umat Islam.

Memerangi kaum murtad dan nabi palsu adalah untuk menegakkan wibawa Islam, sesuai pidato Abu Bakar, saat diangkat menjadi khalifah.

Dalam perang itu, Abu Bakar menyiapkan sebelas pasukan.

Para panglima pasukan Islam itu adalah: Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Surahbil bin Hasanah, Al-Muhajir bin Muhsin, Arfiah bin Hatsman, Suib bin Muqarin, Al-Ula bin Hadrami, Thuraifah bin Hajiz, Amru bin Ash, dan Khalid bin Said.

Perang melawan kaum murtad dan nabi palsu dilaksanakan Abu Bakar, setelah musyawarah gagal.

“Demi Allah, bila ajaran Rasulullah untuk membayar zakat, mereka abaikan, aku akan memerangi mereka. Walaupun nyawaku taruhannya,” ujar Abu Bakar di tengah pengikutnya.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *