Ebook Anak

Ibadah

 • ilustrasi adab dan doa anak muslim ketika membuka pakaian

  Adab dan Doa Anak Muslim Ketika Membuka Pakaian

  Doa Membuka Pakaian Bismillaahilladzii laa ilaaha illaahuw “Dengan menyebut nama Allah, Zat yang tiada Tuhan yang berhak...

 • Adab dan Doa Anak Muslim Sebelum Mandi

  Adab dan Doa Anak Muslim Sebelum Mandi

  Doa Sebelum Mandi Alloohummaghfirlii dzambii wawassi’lii fii daarii wa baarik lii fii rizqii “Ya Allah, ampunilah dosa...

 • ilustrasi anak muslim berpakaian

  Adab dan Doa Anak Muslim Berpakaian

  Doa Berpakaian Alhamdulillaahilladzii kasaanii hadzatsauba warojaqoniihi min ghairi haulim minnii walaa quwwatin “Segala puji bagi Allah, Zat...

 • adab buang air besar dan kecil Tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air besar atau air kecil

  Doa dan Adab Keluar dari Kamar Mandi

  Ghufraanaka, alhamdulillaahil ladzii adzhaba ‘annil adzaa wa ‘afaani “Aku memohon ampun pada-Mu. Segala puji bagi Allah yang...

 • Etika di kamar mandi tidak berzikir

  Doa dan Adab Masuk Ke Kamar Mandi

  Alloohumma innii a’uudzu bika minal khubutsi wal khabaaits “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan besar laki-laki...

 • adab bangun tidur Membaca doa bangun tidur

  Doa dan Adab Bangun Tidur

  Alhamdulillaahilladzii ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilayhin nusyuur “Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Setelah mematikan...

 • adab sebelum tidur mencuci tangan dan menjaga kebersihan lainnya

  Doa dan Adab Sebelum Tidur

  Bismika alloohumma ahyaa wa bismika wa amuut “Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku...

 • Mengerjakan salat sunah rawatib setelah shalat fardu

  Doa dan Adab Setelah Shalat

  Alloohumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta yaa dzal  jalaali wal ikraam. “Ya Allah, Engkaulah Yang Sejahtera...

 • Azan diucapkan dengan jelas

  Doa dan Adab Setelah Mendengar Azan

  Alloohumma rabba haadzihid da’watit taammati wash shalaatil qaaimah, aati Muhammadan washiilata wal fadhiilata wab’atshu maqaamam mahmuudal ladzii...

 • buang angin membatalkan wudhu

  Doa dan Adab Setelah Berwudu

  Ash-hadu allaa ilaha illallaah wahdahu laa syariika lahu wa asy hadu anna muhammadan ‘abduhu warasuuluhu, alloohummaj’alnii minattawwabiina...