Ebook Anak

Abu Bakar Menyeru Kaum Quraisy Masuk Islam

 12,069,040 total views,  1,613 views today

Sebenarnya, Abu Bakar tetap ingin Rasulullah Saw. berdakwah secara terang-terangan di depan orang banyak.

Tetapi, Rasul Saw. selalu menolak.

Rasul Saw. tidak ingin kaum muslimin yang masih sedikit itu dianiaya kaum Quraisy.

Rasul Saw. tahu benar, Abu Bakar sudah tidak sabar.

Pemuda gagah berani dan dermawan itu sudah siap mengorbankan apa saja demi kejayaan agama Islam.

Suatu hari, Rasulullah Saw beribadah di dalam masjid.

Di sekitar masjid banyak sekali kaum kafir Quraisy.

Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri.

Tanpa rasa takut, Abu Bakar menyeru kaum kafir Quraisy meninggalkan berhala hubal dan berhala-berhala lain.

“Masuklah ke dalam agama Islam yang diajarkan Rasulullah!” teriak Abu Bakar.

Di sekitar masjid banyak sekali kaum kafir Quraisy.  Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri.

Suatu hari, tiba-tiba, Abu Bakar menyeru kaum kafir Quraisy meninggalkan berhala hubal dan berhala-berhala lainnya.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *