Ebook Anak

Kelembutan Perasaan Abu Bakar

 12,099,562 total views,  6,928 views today

Makanya, banyak orang miskin yang berkunjung ke rumah Abu Bakar.

Beberapa bulan setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar meninggalkan usaha dagangnya.

Kepada Rasulullah Saw., Abu Bakar menyerahkan seluruh jiwa, raga dan harta untuk agama Islam.

Bagi Abu Bakar, tidak masalah meninggalkan usaha dagang.

Abu Bakar adalah putra bangsawan Quraisy yang terhormat dan kaya raya.

Abu Bakar tetap hidup sehari-hari tanpa kekurangan apa pun.

Abu Bakar pun akan menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk perjuangan Islam.

Terutama, guna membebaskan budak-budak yang disiksa oleh para majikan.

Uang Abu Bakar juga akan digunakan untuk menebus orang-orang muslim yang ditawan musuh.

“Abu Bakar adalah seorang yang berperasaan sangat halus dan lembut,” cerita seorang sahabat bernama Ibnu Ishaq.

“Ketika Abu Bakar memeluk agama Islam, beliau mau ikut berdakwah. Beliau adalah orang yang berhati mulia. Kaumnya tahu benar mengenai kemuliaan hatinya itu. Menolong orang lain yang kesusahan sudah beliau lakukan sebelum menjadi muslim,” kata Ibnu Ishaq lebih lanjut.

Kedermawanan Abu Bakar sudah lama tersebar di kota Mekah.

Makanya, banyak orang miskin yang berkunjung ke rumah Abu Bakar.

Dalam kesempatan yang baik itu, Abu Bakar bercerita tentang agama Islam.

Maka, tanpa dipaksa, orang-orang yang berkunjung ke rumah Abu Bakar menyatakan diri memeluk agama Islam.

Makanya, banyak orang miskin yang berkunjung ke rumah Abu Bakar.

Kedermawanan Abu Bakar sudah lama tersebar di kota Mekah.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *