Ebook Anak

Sumbangan Abu Bakar Bagi Kemajuan Islam

 12,074,347 total views,  141 views today

Tidak terdapat sedikit pun di dalam pidato Abu Bakar kesan sombong atau tinggi hati selaku penguasa tertinggi bangsa dan negara.

Pidato itu disampaikan Abu Bakar dengan rendah hati.

Tidak terdapat sedikit pun di dalam pidatonya kesan sombong atau tinggi hati selaku penguasa tertinggi bangsa dan negara.

Para sahabat tidak mendengar ucapan Abu Bakar untuk minta balas jasa.

Sebab, Abu Bakar telah menyumbangkan harta begitu banyak untuk membela agama Islam.

Itulah salah satu bukti, Abu Bakar telah memberikan uangnya secara ikhlas untuk kemajuan agama Islam.

Abu Bakar telah berjuang secara ikhlas.

Abu Bakar menyumbangkan uang dan harta benda untuk membesarkan agama Islam, benar-benar karena Allah dan Rasul-Nya.

Bukan untuk menyombongkan diri sebagai orang kaya.

Bukan pula untuk mendapatkan pujian.

Tidak pula berniat untuk menjadi teladan bagi kaum muslimin yang lain.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: K. Usman
  • Penyunting: Penerbit Luxima dan Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi & Nurul Ihsan
  • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia) dan Edukid Distributors Sdn. Bhd. (Malaysia)

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *