Ebook Anak

Rukun Syahadatain Laa Ilaaha Illaallah

 12,084,322 total views,  6,001 views today

Membenarkan semua perkara yang rasulullah kabarkan.

Laa ilaaha illallah mempunyai dua rukun:

 1. An-Nafyu (penafikan) yang terdapat dalam kalimat “Laa ilaaha”, yang bermakna menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah SWT.
 2. Al-Itsbat (penetapan) yang terdapat dalam kalimat “illallah”, yang bermakna menetapkan atau meyakini bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah SWT.

Rukun Syahadat “Muhammad Rasulullah”

Ada empat perkara yang merupakan rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah:

 • Menaati semua yang beliau perintahkan.
 • Membenarkan semua perkara yang beliau kabarkan.
 • Menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan.
 • Tidak menyembah Allah SWT, kecuali dengan apa yang beliau syari’atkan. *** (www.ebookanak.com)

Kontributor:

 • Penulis: Nurul Ihsan
 • Ilustrator: Uci Ahmad Sanusi
 • Desainer dan layouter: Yuyus Rusamsi
 • Penerbit: Luxima (Jakarta, Indonesia)
 • Copyright: Nurul Ihsan/cbmagency.com

jasa penerbitan buku online dan offline.

 1,111 total views,  2 views today

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *