Ebook Anak

Komik Adab

 • komik anak islam

  Komik Adab Belajar Mengaji

  Dari Aisyah ra. telah berkata: Rasulullah saw. bersabda, ?Orang yang membaca Al Qur?an dengan terbata-bata karena susah,...

 • download komik anak

  Komik Adab Dzikir Setelah Shalat

  Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai? oleh Allah adalah (zikir) Subhanallah Wabihamdih. (HR. Muslim) (www.ebookanak.com) Kontributor: Naskah: Nurul...

 • komik anak islam online

  Komik Adab Merapatkan Shalat

  Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat (dengan rapi) di hadapan Rabb mereka? Maka kami bertanya, ?Ya...

 • komik hadits dan adab

  Komik Adab Berterimakasih

  Siapa yang tak pandai bersyukur (berterima kasih) kepada manusia, berarti ia belum bersyukur kepada Allah.? (Abu Isa...

 • komik anak islam

  Komik Adab Memuliakan Tamu

  Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. (HR. Bukhari) (www.ebookanak.com)...

 • komik hadits dan adab

  Komik Adab Menutup Mulut Saat Menguap

  Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karenanya apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji...

 • komik hadits dan adab

  Komik Adab Bermimpi Buruk

  Barangsiapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya (dalam tidur), hendaklah ia bangun kemudian melaksanakan shalat. (HR. At-Tirmizdi...

 • komik anak islam

  Komik Adab Memohon Pada Allah

  Jika engkau menginginkan sesuatu perkara, maka pelan-pelanlah (tenanglah), hingga Allah akan menunjukkan padamu jalan keluarnya. (HR. Bukhari)...

 • komik hadits dan adab

  Komik Adab Berbaik Sangka Pada Orangtua

  Jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. (Muttafaq ?alaih) (www.ebookanak.com) Kontributor: Naskah: Nurul...

 • komik anak islam

  Komik Adab Malu Berbuat Buruk

  Apabila anda tidak merasa malu (berbuat keburukan) silakan anda melakukannya sesukanya. (Hadits Hasan) (www.ebookanak.com) Kontributor: Naskah: Nurul...

 • komik anak islam

  Komik Adab Menjaga Kebersihan

  Diriwayatkan dari Sa?ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah Swt. itu suci...

 • download komik anak

  Komik Adab Menjauhi Sifat Kikir

  Orang yang bakhil jauh dari Allah; jauh dari surga dan jauh dari manusia. (HR. Tirmidzi) (www.ebookanak.com) Kontributor:...