Ebook Anak

Harun Ar-Rasyid Pemimpin Masa Keemasan Islam

 12,074,277 total views,  71 views today

Di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, Islam mencapai masa keemasan.

Harun Ar-Rasyid lahir di Rayy pada tahun 766.

Harun Ar-Rasyid seorang khalifah dari Dinasti Abbasiyah.

Harun Ar-Rasyid memerintah dari tahun 786 hingga 809.

Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang membawa kekhalifahan Abbasiyah kepada masa kejayaannya.

Di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, Islam mencapai masa keemasan.

Harun Ar-Rasyid wafat pada 24 Maret 809 di Thus, Khurasan.

Khalifah Kelima
Harun Ar-Rasyid berasal dari keluarga khalifah yang telah memimpin Dinasti Abbasiyah.

Ayahnya, Muhammad Al-Mahdi, merupakan khalifah yang ketiga.

Kakaknya, Musa Al-Hadi, adalah khalifah yang keempat.

Harun Ar-Rasyid sendiri menjadi khalifah kelima dari Dinasti Abbasiyah.

Ibu Harun, Jurasyiyah, berasal dari Yaman.

Pada masa mudanya, Harun Ar-Rasyid banyak belajar kepada Yahya ibn Khalid Al-Barmak yang berasal dari Persia.

Pemimpin Masa Keemasan Islam

Harun Ar-Rasyid mulai memimpin Dinasti Abbasiyah sejak 14 September 786 hingga akhir hayatnya pada tanggal 24 Maret 809.

Setelah kematiannya, kekhalifahan Dinasti Abbasiyah dilanjutkan oleh Ma’mun Ar-Rasyid.

Masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan dan kejayaan Islam.

Baghdad menjadi kota pusat ilmu pengetahuan.

Harun Ar-Rasyid membangun Baghdad menjadi kota dengan arsitektur yang megah.

Harun Ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat beribadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Harun Ar-Rasyid juga dikenal sebagai khalifah yang bijaksana.

Harun Ar-Rasyid menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian masyarakatnya.

Di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, Islam mencapai masa keemasan.

Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang membawa kekhalifahan Abbasiyah kepada masa kejayaannya.

Pusat Ilmu Pengetahuan

Harun Ar-Rasyid mengembangkan ilmu pengetahuan di daerah kekhalifahannya.

Harun Ar-Rasyid membangun sarana-sarana pendidikan untuk rakyatnya.

Harun Ar-Rasyid juga membangun Baitul Hikmah.

Tempat ini adalah lembaga untuk menerjemahkan buku-buku yang menjadi sumber ilmu pengetahuan.

Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga penelitian.

Dukungan Sang Khalifah membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masanya.

Ilmuwan-ilmuwan Muslim didukung untuk mengembangkan bidang ilmunya masing-masing.

Begitu cintanya Sang Khalifah terhadap ilmu, dia pun mendirikan lembaga pengkajian yang membahas masalah agama di berbagai tempat.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Penulis: Mitha Yanuarti
  • Ilustrator: Inner child
  • Desainer dan layouter: Yuyus Rusamsi
  • Penerbit: Oase (Bandung, Indonesia)
  • Copyright: Nurul Ihsan/www.cbmagency.com

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *