Ebook Anak

Rukun Islam

 • Berkeyakinan dengan Syahadatain

  Berkeyakinan dengan “Laa ilaha illallah” Yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala hal  yang dipertuhankan sebagai...

 • Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan.

  Syarat Syahadat Anna Muhammadan Rasulullah

  Mengakui kerasulan Muhammad dan meyakininya di dalam hati. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Mengikuti dengan mengamalkan ajaran...

 • Tanpa syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya.

  Syarat-syarat Syahadatain Laa Ilaaha Illallah

  Bersaksi dengan “laa ilaaha illallah” harus dengan tujuh syarat. Tanpa syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi...

 • Membenarkan semua perkara yang rasulullah kabarkan.

  Rukun Syahadatain Laa Ilaaha Illaallah

  Laa ilaaha illallah mempunyai dua rukun: An-Nafyu (penafikan) yang terdapat dalam kalimat “Laa ilaaha”, yang bermakna menafikan...

 • “Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah” artinya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah.

  Makna Syahadatain

  Makna Syahadat “Laa ilaaha illallah” Makna syahadat  “laa ilaaha illallah” adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak...

 • Keutamaan Mengucapkan Syahadatain

  Agar syahadatain ini tertanam kokoh dalam hati dan jiwa kita, maka kita perlu mengetahui pentingnya syahadat, yaitu:...

 • Keyakinan syahadat dibuktikan dalam bentuk ikrar di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan.

  Pengertian Syahadatain

  Lafaz Syahadatain: Asyhadu Allaa Ilaaha Illlallaah wa Aasyhadu anna Muhammadan Rasulullaah. “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain...

 • rukun islam pertama beriman kepada allah

  Mengenal Rukun Islam

  Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: 1. Kesaksian tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar, kecuali...