Kenapa Rasulullah SAW Tidak Mau Menerima Pembayaran Zakat dari Tsa’labah?

Loading

baca buku online 52 kisah Terbaik Nabi Muhammad penuh hikmah teladan35 Kenapa Rasulullah Saw Tidak Mau Menerima Pembayaran Zakat dari Tsa'labah

Dulu, Tsa’labah hanyalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat miskin.

Namun, sejak didoakan oleh Rasulullah SAW.

Tsa’labah kemudian berubah menjadi orang kaya raya.

Kambing-kambingnya sampai memenuhi kota Madinah.

Namun, sungguh sayang.

Ia terlalu sibuk mengurus kambingnya.

Tsa’labah jadi lupa beribadah, shalat, sedekah, dan zakat.

Bahkan, Tsa’labah pun sampai menolak memberikan zakat saat utusan Rasulullah SAW menagihnya.

Rasulullah SAW pun berseru, “Celakalah engkau Tsa’labah!”

Maka sejak itu, Rasulullah SAW tak pernah mau menerima zakat dari Tsa’labah sampai Rasulullah SAW wafat.

Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Ustman bin Affan, zakat dari Tsa’labah tak pernah mereka terima sampai akhirnya Tsa’labah meninggal.

Baca juga:  Sunan Kudus dan Peti Tawon Ajaib (Cerita Rakyat Provinsi Jawa Tengah)

Allah Swt. telah melarang Rasulullah SAW untuk menerima zakat dari Tsa’labah. ***

KEUTAMAAN ZAKAT

  • Menyempurnakan keislaman kita.
  • Salah satu syarat masuk surga.
  • Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat.
  • Menambah harta karena Allah SWT membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati.

Spesifikasi Buku

52 kisah terbaik nabi muhammad penuh hikmah teladan cover2
52 Kisah Terbaik Nabi Muhammad Penuh Hikmah Teladan karya Kak Nurul Ihsan & tim ebookanak.com.

Full Download ebook dengan donasi lebih praktis, lengkap, dan bernilai ibadah: WA 0815 6148 165.

  • Penulis: Kak Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi
  • Isi: 52 halaman PDF full warna
  • Penerbit cetak: Cahaya Ilmu
  • Penerbit Digital: ebookanak.com dan elibrary.id

Loading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *