Kisah Islam

 • Rasulullah Seorang Pedagang

  Rasul Saw. mulai berdagang sejak usia 12 tahun bersama pamannya, Abu Thalib. Pada saat itu, Abu Thalib...

 • Ibunda Rasulullah Wafat

  Rasul Saw. diasuh oleh bunda Aminah dengan dibantu oleh seorang wanita bernama Ummu Aiman. Ketika berumur 6...

 • Tiba-tiba datang Malaikat Jibril dan Mikail yang menyamar menjadi laki-laki.

  Rasulullah dan Dua Malaikat

  Saat itu Rasulullah berusia 4 tahun. Suatu hari, Rasul dan Abdullah, saudaranya, menggembalakan domba. Tiba-tiba datang Malaikat...

 • Bayi itu akan dibawa ke desa yang berudara bersih dan dirawat selama beberapa tahun di sana.

  Rasulullah Disusui Halimah

  Penduduk Mekah pada masa itu biasa menitipkan bayinya kepada seorang ibu susu. Bayi itu akan dibawa ke...