Ebook Anak

Islampedia

 • Kisah Asma’ul Husna Al-Kariim

  Suatu hari, orang-orang berlarian ketakutan. Ada seekor unta yang berlari dengan liar di tengah kota. Untungnya, saat...

 • Alloohumma rabba haadzihid da’watit taammati wash shalaatil qaaimah, aati Muhammadan washiilata wal fadhiilata wab’atshu maqaamam mahmuudal ladzii wa’adtah.

  Doa Sesudah Adzan

  Selesai muadzin mengumandangkan adzan, baik muadzin maupun yang mendengar disunahkan membaca doa sebagai berikut: Alloohumma rabba haadzihid...

 • Bilal dan Bacaan Adzan

  Mengenal Bilal, Sang Muadzin Pertama Muadzin pertama dalam sejarah umat Islam adalah Bilal bin Rabah. Salah seorang...

 • Berdiri tegak dan menghadap kiblat.

  Sunah-Sunah Adzan

  Suaranya bagus dan bacaannya baik. Berdiri tegak dan menghadap kiblat. Muadzin hendaknya suci dari hadas dan najis....

 • azan dilakukan dengan tertib.

  Syarat-syarat Adzan dan Muadzin

  Telah tiba atau sudah masuk waktu shalat. Tertib melakukannya. Muawalat, yaitu antara bacaan-bacaannya tidak dipisah-pisahkan dengan jarak...

 • Orang yang biasa mengumandangkan adzan disebut muazin.

  Pengertian Adzan dan Iqamah

  Adzan adalah pemberitahuan tentang sudah masuknya atau telah tiba waktu shalat. Orang yang biasa mengumandangkan adzan disebut...

 • Maka Rasul pun menggunting sebagian jubah yang sedang ditiduri kucing-kucing itu.

  Kisah Asma’ul Husna Al-Jaliil

  Suatu hari, Rasul melihat seekor induk kucing sedang tertidur sambil menyusui anak-anaknya di atas jubah yang hendak...

 • Dengan senang hati, Rasul pun memberikan 2 dirham kepadanya.

  Kisah Asma’ul Husna Al-Hasiib

  Suatu hari, Rasulullah pergi ke pasar dengan membawa bekal uang 8 dirham untuk berbelanja. Namun di tengah...

 • Kisah Asma’ul Husna Al-Muqiit

  Suatu ketika ada seorang pedagang yang dirampok. Ia bahkan akan dibunuh, meski sudah menyerahkan semua harta bendanya....

 • Panas terik padang pasir pun seolah-olah tak dirasakan lagi oleh Muhammad.

  Kisah Asma’ul Husna Al-Hafiizh

  Sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah Swt. senantiasa menjaga Muhammad kemanapun dirinya pergi. Pada masa...

 • Saat ibunya itu sudah tua.

  Kisah Asma’ul Husna Al-Kabiir

  Pada zaman Nabi Sulaiman, ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Saat ibunya itu sudah tua....

 • Ia sudah yakin. Tentu Allah akan menempatkannya di dalam surga.

  Kisah Asma’ul Husna Al-‘Aliiy

  Pada zaman Nabi Musa, ada seorang ahli ibadah yang telah beribadah selama 350 tahun. Pada zaman itu...