Ebook Anak

Rasullah Menolak Zakat Tsa’labah

 11,783,134 total views,  2,602 views today

Dulu Tsa’labah hanyalah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang sangat miskin.

Namun, sejak didoakan oleh Rasulullah Saw. Tsa’labah kemudian berubah menjadi orang kaya raya.

Kambing-kambing Tsa’labah sampai memenuhi kota Madinah.

Namun, sungguh amat disayangkan.

Tsa’labah terlalu sibuk mengurus kambingnya.

Tsa’labah jadi lupa beribadah, shalat, sedekah, dan zakat.

Bahkan, Tsa’labah pun sampai menolak memberikan zakat saat utusan Rasulullah Saw. menagihnya.

Rasulullah Saw. pun berseru, “Celakalah engkau Tsa’labah!” 

Maka sejak itu, Rasulullah Saw. tak pernah mau menerima zakat dari Tsa’labah sampai ia wafat.

Allah Swt. telah melarang Rasul untuk menerima zakat dari Tsa’labah

Begitu pula, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ustman bin Affan, zakat dari Tsa’labah tak pernah mereka terima sampai akhirnya Tsa’labah meninggal.

Keutamaan Zakat

  • Menyempurnakan keislaman kita.
  • Salah satu syarat masuk surga.
  • Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat.
  • Menambah harta karena Allah Swt. membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati.

(www.ebookanak.com)

Kontributor:

  • Naskah: Nurul Ihsan
  • Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi
  • Desain layout: Yuyus Rusamsi
  • Penerbit: Smart Books, Bandung, Indonesia
  • Copyright/hak cipta: Nurul Ihsan/www.cbmagency.com

jasa ilustrasi, komik, layout/setting, dan desain grafis.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *